Pristanišča na jezeru

Pristanišča na Bohinjskem jezeru

 

 

PRISTANIŠČA NA BOHINJSKEM JEZERU

 

 • plovba je dovoljena celo leto (s plovili dolžine do 8 m)
 • prepovedana je plovba plovil na motorni pogon
  (izjema so treningi organizacij, ki imajo registrirano dejavnost športa s plovili)
 • vstop na jezero je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih in v pristaniščih
 • začasni privez in pristajanje izven pristanišč je dovoljen med 8. in 20. uro
 • med 20. in 8. uro mora biti plovilo varno privezano na objektih za privezovanje
  ali shranjeno na za to določenih mestih v pristanišču
 • upoštevajte navodila upravljavca pristanišča in pristaniški red

 

DOVOLILNICE ZA UPORABO PRIVEZA

 

 

Višina pristojbin za uporabo priveza v pristanišču pod Skalco - na plovilo:

 

 • dnevna 12 EUR
 • tedenska 20 EUR
 • 30-dnevna 60 EUR
 • 60-dnevna 90 EUR
 • letna 120 EUR
 • za privez na boji in hrambo v pristanišču (suhi privez) se plača polovična pristojbina

 

VLOGA ZA PRIVEZ ALI HRAMBO V PRISTANIŠČU
 

 

PRISTANIŠKI RED

 
V pristanišču in na obali znotraj območja pristanišča je prepovedano:
 
 • nameščanje plovil izven mest, ki so določena za privezovanje in hranjenje plovil
 • oviranje dostopa do privezov
 • privezovanje plovil na objekte in predmete, ki niso namenjeni privezovanju
 • samovoljno premeščanje, menjavanje, odstranjevanje ali poškodovanje objektov in označb, namenjenih urejanju plovbe
 • uporaba priveznega mesta v pristanišču za potopljena in nasedla plovila ali plovila, ki so kako drugače nesposobna za plovbo
 • plovilom in plavajočim napravam ovirati javni promet v pristanišču
 • plavanje in ribolov

 

INFORMACIJE

 

Turizem Bohinj
Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica
t: +386 (0)45 74 75 90
f: +386 (0)45 74 75 91
e: [email protected]