Vodno bogastvo

Vodno bogastvo Bohinja

Vodno kraljestvo Bohinja je izjemno v svoji pojavnosti in obliki. Na videz suha pokrajina v visokih legah je v resnici značilen kraški svet, ki skriva v sebi neprecenljivo vodno bogastvo. 

Voda je v Bohinju skozi zgodovino oblikovala doline, soteske, korita in grape in obsežne jamske sisteme. Podzemske reke in vode privrejo na dan v številnih kraških izvirih v alpskih dolinah. V visokogorju naletimo na vodo le v redkih neprepustnih predelih. Največkrat so to jezerca v ledeniško-kraških kotanjah.


JEZERA IN VISOKA BARJA V BOHINJU

 


SLAPOVI, IZVIRI, KORITA, SOTESKE IN JAME

 


REKE IN POTOKI BOHINJA

 


Z VODNIKOM DO NAJLEPŠIH IZLETOV IN DOŽIVETIJ


Nekatere vodne znamenitosti Bohinja so lahko dostopne in dobro označene, medtem ko za druge priporočamo vodnika. Po vodniku lahko povprašate na vsaki turistični informacijski točki. 


Izbirate lahko tudi med že pripravljenimi izleti po Bohinju. Za individulane obiske priporočamo nakup zemljevida in druge pohodniške literature.

 

Vodni viri v Bohinju predstavljajo neusahljiv vir idej za vodne aktivnosti, med katerimi lahko najdete tudi svoje najljubše doživetje. 


SPOŠTOVANJE NARAVE


Hvaležni smo vam za vašo obzirnost ter spoštovanje narave in tuje lastnine.